umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Nyomtatás

Elektronika

A teljes pályázat 4 évet ölel fel, amely 8 periódusra oszlik. A projekt nemcsak a korszerű eszközök beszerzésére irányul, hanem az oktatók tudásának, illetve nyelvismeretének szélesítésére, tananyagfejlesztésre, valamint különféle nemzetközi szakmai projektekben való részvételre is irányul. Az első ütemben a projekt előkészítése történt meg. A további periódusok részletezve a projekt haladásának megfelelően kerül közzétételre cikkünkben.

Rövid ismertető:

Hazánkban a szakképzés az elektrotechnika-elektronika területén is permanens forradalmat él át. Mindemellett a nemzetközi trendek azt mutatják, hogy szükség van a megújulásra mind a technológiák, mind a szemlélet, mind a módszerek terén. A UMSZKI-FUTURE projekt keretében ezen elvárásoknak is meg kívánunk felelni.

Azt tapasztaljuk, hogy a gyártástechnológiák egyre inkább a teljes automatizálás felé tendálnak – a képzett szakemberekre a tervezés és a gyártásfelügyelet terén van nagyon nagy igény. Így a szakképzés során előtérbe kerül a különböző tervezőszoftverek, szimulációs-emulációs környezetek használata. Ki kell azonban jelenteni, hogy a pályaorientáció és a motiváció területén az egyes áramkörök, eszközök saját legyártása rendkívüli fontossággal bír. A tanulónak a képzés kezdetén az absztrakciós kompetenciái még nagyon alacsony szinten állnak – a diák nehezen vonatkoztat el a valóságtól, a szimulációs környezet számára nem bír elegendő motivációval, a tervezéshez még nem rendelkezik elegendő ismerettel.

A projekt első fázisában így különös gondot fordítottunk arra, hogy megfelelő alkatrészkészlettel töltsük fel műhelyeinket. Olyan alapműszereket (multiméter) és eszközöket (tápegység, forrasztópákák) szereztünk be, amelyek az alapozó képzésben segítenek különböző projektek végrehajtásában. A projektmódszer előtérbe helyezését szolgálja a jelenleg is kialakítás alatt álló nyomtatott áramkör készítő műhely berendezése – az idevaló eszközök beszerzése megtörtént, az elhelyezés és a műhely átrendezése a gyártáshoz megkezdődött. A munkálatok befejezése után az idei tanévtől – a korábbiaktól eltérően – az elektronikai technikusok részt vehetnek a gyakorlati vizsgafeladatukhoz szükséges nyomtatott áramkörök elkészítésében. Ennek eredményességét a vizsga előtt és után a tanulókkal és a felkészítő tanárukkal való kérdőíves felmérés alapján kívánjuk mérni.

Az elméleti órákon lehetőség szerint mindig az életből/iparból vett gyakorlati példákkal motiváljuk diákjainkat. A méretezési eljárások során konkrét alkatrészekkel és az adatlapjaikban megadott gyári paraméterekkel dolgozunk. Ahhoz, hogy ezt zökkenőmentesen tudjuk kivitelezni az egyik szaktantermünkbe vásároltunk 32 db tabletet, így a diákok ezeken az eszközökön tudják az adatlapokat, a méretezéshez szükséges segédleteket, a feladatokat nézni – szükség esetén szimulációs ellenőrzéseket végrehajtani, internetes kereséseket végezni, csatlakozni elearning rendszerünkhöz.

A projekt jelen fázisában – további alkatrészek beszerzése mellett – korszerű oszcilloszkópok és arbitrázs generátorok érkeznek a technikusok képzéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak műszakilag legyenek korszerűek a műhelyeink, hanem emellett a tanulóink kényelmesen, otthonosan tudják feladataikat az iskolában elvégezni – ehhez korszerű a műhelyekhez és szaktantermekhez illeszkedő bútorokat szerzünk be.

A 2021-től kezdődő időszakban fogjuk a számítógépeket és laptopokat megrendelni a villamos képzésre. Ezek az eszközök fogják lehetővé tenni, hogy minden műhelyünkben a gyakorlati feladatok végrehajtását korszerű számítógépes környezet segítse nagysebességű interneteléréssel.

Jelenleg két olyan villamos szakmát oktatunk, ahol gyakorlati képzés is történik: Elektronikai technikus, Automatikai technikus. Míg a projekt első fázisaiban inkább az elektronikai technikus képzésre helyeztük a hangsúlyt, addig a későbbi fázisokban inkább az automatikára és a mechatronikára koncentrálunk. Ezt a cél szolgálják a 2021-ben érkező szenzorok, (ipari) programozható vezérlők, fejlesztő rendszerek, pneumatikus, hidraulikus eszközök, léptető- és szervomotorok.

 A szakképzésben az új eszközök mellett új szemléletre, új módszerekre is szükség van – erősíteni kívánjuk iskolánk elearning tananyag ellátottságát. Erre vonatkozóan tanáraink korszerű tananyagot fejlesztenek interaktív feladatokkal és önellenőrző modulokkal. Tanulóink az elearninges tartalmat az iskolából és otthonról is el tudják érni az általunk üzemeltetett Moodle oktatási keretrendszeren keresztül. A frontális előadás helyett – ahol csak lehet – a szemléltetést a munkáltatást, a projektmunkát helyezzük előtérbe. Ehhez kapcsolódóan műhelyeinket nagyképernyős (70”-os képátlójú) okos televíziókkal, szaktantermeinket korszerű projektorokkal szereljük fel.