umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Közzétételi lista

Nyomtatás E-mail

A 2018. május 25-én életbe lépett GDPR rendelet értelmében tájékoztatásul közöljük, hogy iskolánk csak a központilag kiadott szoftvereket használja és a működtetésükhöz szükséges adatokat tárolja.

SZMSZ

Pedagógiai program

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2019/20

Igazgatói pályázat:

A KJT-051-400-2/2019 Tagintétmény-vezetői pályázat

Véleményező nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve és mellékletek

Véleményező alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve és mellékletek

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája MUNKATERVE 2017/2018. tanév - Belső ellenőrzési ütemterv

Beszámoló a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2016/2017. tanévéről

Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgy felosztáshoz

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

Az Országos Kompetencia mérés eredményei iskolánkban

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2016/2017-es tanévben

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2017/2018-es tanévben

 Az érettségi vizsgák átlag eredményei 2013/2014-es tanév

Az érettségi vizsgák átlag eredményei 2014/2015-ös tanév

Az érettségi vizsgák átlag eredményei 2015/2016-os tanév

Az érettségi vizsgák átlag eredményei 2016/2017-es tanév

Vizsgarend (2016/2017. tanév II. félév)

Vizsgakövetelmények

Iskolai osztályok száma, ill. az egyes osztályokban tanulók létszáma (2017/2018. tanév)

Iskolai osztályok száma, ill. az egyes osztályokban tanulók létszáma (2018/2019. tanév)

Házirend

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Szervezeti és működési szabályzat

Szakkörök és korrepetálások a 2017/2018-as tanévben

 Pedagógiai Program (2017)

Helyi tantervek (2017)

Szakmai program - Óratervek (2017)

Nyomkövetés (2014/2015. tanévben végzett osztályok)

Nyomkövetés (2015/2016. tanévben végzett osztályok)

Nyomkövetés (2016/2017. tanévben végzett osztályok)

Tagintézmény-vezető vezetői programja

Felvételi tájékoztató

Beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok

  Egyéb szabályzatok

 

Egyéb dokumentumok

2009_evi_14sz_melleklet.pdf

2010_evi_kv_1sz_melleklet.pdf

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai