umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Közösségi szolgálat

Nyomtatás

Kiknek kell teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot?

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (107. §) alapján a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az 50 óra közösségi szolgálatot lehetőség szerint egyenletesen elosztva, 3 év alatt kell elvégezni, hogy a tanulók az érettségi évében már az érettségi vizsgára való felkészülésre tudjanak összpontosítani.

Az Együttműködési megállapodás letölthető innen!
Iskolánkkal már együttműködési megállapodást kötött szervezetek listája elérhető itt!

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási,
  4. kulturális és karitatív,
  5. környezet- és természetvédelmi,
  6. katasztrófavédelmi,
  7. rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.

Ezekből minden tanévben maximum három terület választható.

Időbeli megkötések

Egy alkalommal legalább egy órát kell teljesíteni és legfeljebb három órát lehet. Amennyiben a szülő beleegyezik, kiskorú tanuló is végezhet közösségi szolgálatot este is. Hétvégén és tanítási szünetben is lehet közösségi szolgálatot végezni.

Térbeli megkötések:

 A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Ennek értelmében törekedni kell ara, hogy a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében történjen meg a tevékenység.

Egyéb megkötések-mi nem végezhető

A program célja a szociális érzékenyítés közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan minden olyan tevékenység, amelyen keresztül a diák nem kerül közvetlen személyes kapcsolatba azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tanulhat, nem képezi részét a programnak. A pedagógiai céloknak nem része és az iskola számára kontrollálhatatlan, minden, pénzekkel kapcsolatos ilyen irányú tevékenysége a diákoknak, ezért minden tekintetben tiltott pénzadományok diákok által történő gyűjtése közösségi szolgálat címén. Abban az esetben sem szerencsés adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, pl. élelmiszer, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak.