umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Villanyszerelő

Nyomtatás E-mail

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-       egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni

-       adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni

-       LAN és WAN hálózatokat használni

-       terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

-       fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni

-       villamos és mechanikai kötéseket készíteni

-       kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél

-       csatlakozó vezetéket létesíteni

-       fogyasztásmérő helyet kialakítani

-       lakás és épület elosztó berendezést szerelni

-       erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni

-       épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani

-       világítási berendezést szerelni

-       szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint

-       kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni

-       víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni

-       külső villámhárító berendezést szerelni

-       belső villámvédelmet kialakítani

-       üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni

-       ipari energia elosztó hálózatot szerelni

-       ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni

-       kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni

-       vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni

-       fotovoltaikus berendezést szerelni

-       ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani

-       egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

-       Épületvillany – szerelő

-       Épületvilágatás – szerelő

-       Karbantartó villanyszerelő