Tagozatkódok 2019

Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!
Szeptemberben induló képzéseink és tagozatkódjai:

1301 Elektronika alapozás magyar 4 év
1302 Elektronika alapozás Két tanítási nyelvű 5 év
1303 Informatika alapozás magyar 4 év
1304 Informatikai alapozás két tanítási nyelvű 5 év
1305 Informatika alapozás nyelvi előkészítő 5 év
1306 Gépész alapozás magyar 4 év
1307 Gépész alapozás két tanítási nyelvű 5 év
1308 Gépész alapozás nyelvi előkészítő 5 év
1309 Elektronikai műszerész (3 éves)
1310 Gépi forgácsoló (3 éves)
1311 Elektronika alapozás nyelvi előkészítő 5 év

Kérdéseiket kérjük írják meg a tanulmanyi@umszki.hu címre.

 

Előzetes felvételi jegyzék 2019

Kedves Felvételizők!
Az ideiglenes felvételi jegyzéket az alábbi linken találjátok:

https://umszki-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/media_umszki_umszki_hu/EeHS4sUjMM9CovSSf_k1K7kBzYmy-nwcGdRNwkNDSIzJ_A?e=WT2IPH

 

A zölddel jelölt eredménnyel rendelkezők felvételét javasoljuk.

Nyolcadikosoknak

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Kérjük, hogy a vizsgázó a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt, személyi igazolványt vagy útlevelet – hozzon magával!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsgák időpontja: 2019. január 19. 10:00 óra

Kérjük, hogy mindenki legkésőbb 09:30-ra érkezzen meg az iskolába!

 

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Az írásbeli vizsgafeladatokat  2019. január 23-án 8.00 – 16.00-ig lehet megtekinteni.

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

Az Értékelő lap január 23-tól átvehető iskolánk Tanulmányi irodájában.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Erasmus tanusítvány

A nemzetközi tevékenységünk, a külföldi szakmai gyakorlatok elismeréseként nyertük el a Szakképzési Tanusítványt.

tanusitvany erasmus 

Diákolimpia

Gratulálunk!

 

 

Az UMSZKI váltója 5.helyezést ért el 2018. október 3-án a Budapesti Atlétikai Diákolimpia Csapatversenyén.

Felkészítő tanár: Forgács Judit

 

Magyar nyelvi verseny

 

„Édes anyanyelvünk”nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén

Gyovai Dániel,10.C osztályos tanulónk bekerült az első 20 díjazott közé.

Jobbágy Dániel,10.B osztályos tanulónk is eredményesen vett részt a versenyen.  

 

 

Felkészítő tanáraik: Kovács Éva és Widder László

                                                                  Gratulálunk az elért eredményekhez!

Sportverseny

 

Gratulálunk!

 

 

Az UMSZKI váltója 5.helyezést ért el 2018. október 3-án a Budapesti Atlétikai Diákolimpia Csapatversenyén.

 

Felkészítő tanár: Forgács Judit

 

WSC SIKER

TANULÓINK VILÁGRASZÓLÓ SIKEREI 

A

World Scholar’s Cup –Tournament of Champions - Yale, New Haven

Tudós kutató diákok nemzetközi versenysorozata – Bajnokok viadala - Yale, New Haven

VERSENYEN!

WSC Csoport kp

 Gyovai Dániel                Olson Matei           Kretz Zsombor 

Felkészítő tanárok:

Fekete Katalin       Karácsony Éva

Éremtáblázat 

Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a felkészítőknek és mindekinek aki hozzájárult, hogy ez az eredmény megszülethessen!

Étkezés/ Ebédbefizetés

Áprilisi étlap 

Januári étlap ITT

 Februári étlap ITT

Tanulói ebédbefizetés április hónapra március 19-20-21. napokon lesz.

 

21 napra        teljes díjjal                             7 360 Ft

50 % kedvezménnyel          3 680 Ft

 

Bankkártyás fizetésre is lehetőség van!

A befizetési időszak lejárta után pótbefizetés naponta 7.30 – 11.30 óra között.

Pótbefizetés csak készpénzzel vagy bankkártyával történhet, a befizetési időszak lejárta után átutalásos számlát kiállítani nincs módunk!

 

Azon tanulók, akik átutalással szeretnék fizetni az ebédet – kivéve, akik emailben kérték a számlát! -, a befizetési időszakban jelentkezzenek a gazdasági irodában, mivel kizárólag az ott kiadott számla alapján lehet utalni!

Átutalás esetén a tanuló és az iskola (ÚPSZI) nevét a közlemény rovatban meg kell adni, illetve a számla összegét nem szabad kerekíteni!

 

Ebédlemondás:

Ebéd lemondását csak írásban fogadunk el, módosítás leadása a tárgynapot megelőző munkanapon reggel 9.00 óráig bezárólag az alábbi email címen lehetséges: etkezes@umszki.hu

 

Az étkezéssel kapcsolatban további információ:

Eged-Nagy Erika gazdasági ügyintéző

Telefon: +36 20 852 8652

Email: etkezes@umszki.hu

Decemberi étlap ITT

Tanulói ebédbefizetés december hónapra november 20-23. közötti időszakban lesz.

 

15 napra        teljes díjjal                             5 260 Ft

50 % kedvezménnyel         2 630 Ft

 

December 1. (szombat) – tanítási nap

December 15. (szombat) – tanítási szünet

·        December 21. (péntek) – utolsó tanítási nap, ebéd nem lesz

 

Bankkártyás fizetésre is lehetőség van!

A befizetési időszak lejárta után november 26-tól pótbefizetés naponta 7.30 – 11.30 óra között.

Pótbefizetés csak készpénzzel vagy bankkártyával történhet, a befizetési időszak lejárta után

átutalásos számlát kiállítani nincs módunk!

 

Azon tanulók, akik átutalással szeretnék fizetni az ebédet – kivéve, akik emailben kérték a számlát!

-, a befizetési időszakban jelentkezzenek a gazdasági irodában, mivel kizárólag az ott kiadott

számla alapján lehet utalni!

Átutalás esetén a tanuló és az iskola (ÚPSZI) nevét a közlemény rovatban meg kell adni, illetve a

számla összegét nem szabad kerekíteni!

 

Ebédlemondás:

Ebéd lemondását csak írásban fogadunk el, módosítás leadása a tárgynapot megelőző

munkanapon reggel 9.00 óráig bezárólag az alábbi email címen lehetséges: etkezes@umszki.hu

 

Az étkezéssel kapcsolatban további információ:

Eged-Nagy Erika gazdasági ügyintéző

Telefon: +36 20 852 8652

Email: etkezes@umszki.hu

 

 

 

Novemberi étlap ITT

Tanulói ebédbefizetés november hónapra október 17-étől 24-éig lesz.

 

19 napra        teljes díjjal                             6 660 Ft

50 % kedvezménnyel          3 330 Ft

 

November 2. (péntek) – pihenőnap

November 10. (szombat) – tanítási szünet

November 28-án ebédelésre nem lesz lehetőség, erre a napra nincs térítési díj számolva

 

Bankkártyás fizetésre is lehetőség van!

A befizetési időszak lejárta után október 25-étől pótbefizetés naponta 7.30 – 11.30 óra között.

Pótbefizetés csak készpénzzel vagy bankkártyával történhet, a befizetési időszak lejárta után átutalásos számlát kiállítani nincs módunk!

 

Fontos !!!

Azon tanulók, akik átutalással szeretnék fizetni az ebédet – kivéve, akik emailben kérték a számlát! -, a befizetési időszakban jelentkezzenek a gazdasági irodában, mivel kizárólag az ott kiadott számla alapján lehet utalni!

Átutalás esetén a tanuló és az iskola (ÚPSZI) nevét a közlemény rovatban meg kell adni, illetve a számla összegét nem szabad kerekíteni!

 

Az étkezéssel kapcsolatban további információ:

Eged-Nagy Erika gazdasági ügyintéző

Telefon: +36 20 852 8652

Email: etkezes@umszki.hu

Étkezés

 

 

Tanulói ebédbefizetés november hónapra október 17-étől 24-éig lesz.

 

19 napra        teljes díjjal                             6 660 Ft

50 % kedvezménnyel          3 330 Ft

 

November 2. (péntek) – pihenőnap

November 10. (szombat) – tanítási szünet

November 28-án ebédelésre nem lesz lehetőség, erre a napra nincs térítési díj számolva

 

Bankkártyás fizetésre is lehetőség van!

A befizetési időszak lejárta után október 25-étől pótbefizetés naponta 7.30 – 11.30 óra között.

Pótbefizetés csak készpénzzel vagy bankkártyával történhet, a befizetési időszak lejárta után átutalásos számlát kiállítani nincs módunk!

 

Fontos !!!

Azon tanulók, akik átutalással szeretnék fizetni az ebédet – kivéve, akik emailben kérték a számlát! -, a befizetési időszakban jelentkezzenek a gazdasági irodában, mivel kizárólag az ott kiadott számla alapján lehet utalni!

Átutalás esetén a tanuló és az iskola (ÚPSZI) nevét a közlemény rovatban meg kell adni, illetve a számla összegét nem szabad kerekíteni!

 

Az étkezéssel kapcsolatban további információ:

Eged-Nagy Erika gazdasági ügyintéző

Telefon: +36 20 852 8652

Email: etkezes@umszki.hu

GB DE HU